Sürdürülebilirlik Raporlarımız

Türkiye’nin en köklü enerji üretim şirketlerinden birisi olarak, üretime yönelik faaliyetlerimizin tümünde çevresel ve sosyal riskleri en aza indirecek çözümlere öncelik vermekteyiz. Akenerji olarak, piyasanın ve küresel akımların ışığında ihtiyaçları karşılamak adına kendimizi sürekli geliştirerek, aydınlık Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz. Geleceğimize odaklı çalışmalarımız, proaktif yaklaşımlarımız ve uluslararası standartlara bağlı karar mekanizmamız ile sürdürülebilir enerji alanında çağdaş adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımızı, öncelikle çalışanlarımızın, müşterilerimizin, kredi sağlayan kuruluşların ve faaliyette bulunduğumuz bölgelerdeki yöre halkının beklentileri doğrultusunda geliştirerek yayımlamaktayız.

Çevresel, sosyal ve etik sorumluluklarımızın kurum kültürüne entegre edilmesinde Şirket üst yönetiminin bilgisi, farkındalığı ve liderliği önem taşımaktadır. Bu konuların yönetilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Çevre ve İSG performansımıza yönelik acil ve önemli durumlar derhal Akenerji İcra Komitesi’ne bildirilmektedir. Santrallerimiz ve proje alanlarımızdaki kilit çevresel ve sosyal performans verileri Yönetim Kurulu’na ayrıca raporlanmaktadır. Bunun yanında, katılımcısı olduğumuz kuruluşlar ile tarafı bulunduğumuz sözleşmelerden kaynaklı finans kurumlarına yaptığımız yıllık dönemsel çevresel ve sosyal performans izleme raporlamaları ile yıllık sürdürülebilirlik raporları da yine İcra Komitesi üzerinden Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2015

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2014

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2013

Akenerji Sürdürülebilirlik Raporu 2012