Karbon Emisyon Azaltım Sertifikaları

Karbon emisyonlarını azaltmak ve doğayı korumak, artık kurumlar için önemli bir prestij göstergesidir. Kurumların performans değerlendirmesinde de karbon emisyonunu ne kadar azalttığı en önemli kriterlerden biri haline geldi. Bugün artık büyüklüğü ne olursa olsun her şirket sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak ve bu konuda somut adımlar atmak istemektedir.

1989 yılında Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde ilk elektrik üretim şirketi olarak kurulan ve 34 yıllık tecrübesi ve yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki deneyimiyle, enerji sektöründe Türkiye’nin önde gelen oyuncularından biri olan AKENERJİ, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilmeniz için yardımcı olmaya hazır.

2011 yılında dâhil olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında her yıl iklim değişimine adaptasyon stratejilerimizi ve sera gazı emisyon yönetimimizi gönüllülük esasıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. Su konusundaki küresel risklere karşı, özel sektörü, sorumluluk üstlenerek harekete geçirmeyi hedefleyen, şirketlere su kullanımlarını ve su ile ilgili risk ve stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunan CDP Su Programı’na ise Türkiye’de yürütülmeye başladığı 2015 yılından itibaren katılım sağlamaktayız.

2012 yılından itibaren, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ilkelerine uygun olarak her yıl yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarımıza http://www.akenerji.com.tr/surdurulebilirlik-raporlarimiz linkinden ulaşabilirsiniz.

AKENERJİ, Türkiye’nin dört farklı ilinde faaliyet gösteren sekiz adet yenilenebilir enerji santrali ile çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için yenilenebilir yatırımlarına devam etmektedir. Emisyon azaltım sertifikalandırma çalışmalarının başarıyla yürütüldüğü tüm yenilenebilir enerji santrallerimiz, VCS (Verified Carbon Standard) & Gold Standard & Social Carbon gibi karbon emisyon azaltım sertifikalarına sahiptir.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, global ölçekte büyük öneme sahip olan bu sertifikalar, AKENERJİ santrallerine, uluslararası organizasyonlar tarafından (Verra, Gold Standard) bağımsız denetçilerin onayıyla verilmiştir.

Karbon emisyon salınımlarını dengelemek isteyen işletmeler AKENERJİ santrallarına ait karbon emisyon azaltım sertifikalarını temin ederek, doğaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilirler. 

İşletmenizin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyon salınımlarını dengeleyerek, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak elinizde !

Çevreye olan duyarlılığınızı emisyon azaltım sertifikaları ile resmileştirmek istiyorsanız, bize carbon.offset@akenerji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AKENERJİ yenilenebilir enerji santrallerine ait karbon emisyon azaltım sertifikaları (VCS & Gold Standard) ile siz de gezegenimizin geleceğine yatırım yapabilirsiniz!