İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları uygulamalarımızla hedefimiz, çalışanlarımızı kendilerini çok yönlü geliştiren ve yenileyebilen birer ekip üyesi olmaları için desteklemek, kaliteli işgücümüzle sektörde örnek alınan ve herkesin üyesi olmayı tercih ettiği bir kurum olmaktır.

•Herkese eşit fırsat tanırız.

•Doğru iş ile doğru çalışanı eşleştiririz.

•İş değerlendirmesi sonucunda adil ücret öderiz.

•Başarıyı, ölçümlenen performans ve sergilenen yetkinliklerle değerlendiririz.

•Motivasyon ve bağlılık  yaratarak verimliliği artırırız.

•Birbirimizin başarılarını zamanında tanır ve takdir ederiz.

•İş barışının sürekliliğini sağlayarak işbirliği içinde çalışırız.

•Zamanında, doğru, açık ve çok yönlü bilgilendirme yaparız.