Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Karbonsuz ekonomi hedefine geçişte, yenilebilir kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlayarak ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan fırsatları ve riskleri değerlendirerek sektöre yön veren öncü şirket olmak.

Sürdürülebilirlik Misyonumuz

Çevresel, ekonomik ve sosyal etkisini yöneterek tüm paydaşlar için değer üretmek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) anlayıp, bu hedefleri iş uygulamalarımız ile bütünleştirmek bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Akenerji’nin sürdürülebilirlik stratejileri çalışmasında ilgili tüm süreçlerin bölüm sorumlularından oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketimizin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan stratejilerimizi tüm departmanlarımızın katılımıyla inşa ettik.

Sürdürülebilirlikte Odaklandığımız Alanlar

Nitelikli Eğitim

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Amaçlar için Ortaklıklar

Sürdürülebilirlik Komitesi

Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına, Üretim Genel Müdür Yardımcısı’nın liderlik etmesine ve komite üyelerinin Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Stratejik Planlama ve Risk, İşletme ve Bakım, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Hazine ve Finans, Ticaret Optimizasyon,Varlık Yönetimi ve Özel Ürünler, Elektrik Ticareti, Doğal Gaz Ticareti, Enerji Servisleri ve Satınalma Bölümü Yöneticilerinden oluşmasına karar verilmiştir.