Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2022 yılı, dünyada ve ülkemizde enflasyonun yüksek seyrettiği, buna bağlı olarak global resesyon beklentilerinin hızla yükseldiği bir yıl oldu. Emtia ve enerji fiyatlarında 2021 yıl sonu başlayan yükseliş, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’da yaşanan gaz krizi nedeniyle tarihi zirvelere ulaştı. Elektrik santrallerine uygulanan doğal gaz tarifeleri, sübvansiyonlara rağmen 2021’in aynı ayına oranla yüzde 330 artış ile 2022 Aralık ayında 20.625 TL/ksm3’e ulaştı.

Yılın ilk çeyreği boyunca BOTAŞ tarafından elektrik üretimi amaçlı gaz tedarikinde yüzde 40’lık kesintiye gidildi. Piyasalardaki yüksek maliyet ve fiyatlar nedeniyle Nisan 2022 itibarıyla getirilen kaynak bazlı tavan fiyat uygulaması sonucu Türkiye OTC piyasasında sabit fiyatlı vadeli elektrik işlemleri durdu. Bu tabloya ek olarak, Türkiye’de pandemi sonrasında hızla artışa geçen sanayi üretimi, 2022 yılının ilk çeyreği sonrasında yavaşladı ve elektrik talebi 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azaldı.

Yurt içi piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Akenerji olarak yurtdışı piyasalardaki ağırlığımızı artırmaya yöneldik. Etkili risk yönetimi stratejimiz sayesinde Avrupa Enerji Borsası EEX’te aktif ticaret yapmayı sürdürdük. 2022 yılı boyunca Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınırlarında elektrik ihracatı yapmaya devam ederek bu alandaki hedeflerimize ulaştık. Finansal Brent petrol ticaretine başlayarak, ticaretini yaptığımız ürünlerde ve platformlarda çeşitliliği arttırdık.

Elektrik, karbon ve petrolden oluşan ürünlerin ticareti ile yüksek ticaret hacmine ulaştık. 2022 yılı boyunca Akenerji olarak temel stratejimiz kapsamında, mevcut santrallerimizi piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletmeye odaklandık. Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizde son üç yılda yaptığımız çalışmalar sonrasında, santralin yük alma, yük atma, düşük kapasitede çalışma gibi becerilerini büyük ölçüde geliştirdik. Sahip olduğumuz verimli ve çevreye duyarlı portföyümüz ile 2022 yılında 3.904.596 MWh brüt elektrik üretimi gerçekleştirdik. 1.224 MW kurulu gücümüz ve piyasa şartlarına hızlı şekilde uyum sağlayan esnek portföy yapımız ile, rekabetçi konumumuzu 2022 yılında da korumaya devam ettik.

Tüm küresel ve sektörel bazdaki olumsuz gelişmelere rağmen, dengeli üretim portföyümüz, 34 yıllık deneyimimiz, proaktif ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile 17 milyar 47 milyon TL ciro, 2 milyar 21 milyon TL FAVÖK’e ulaştık. Enerji dönüşümü ve yenilenebilir kaynakların öneminin arttığını, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle karbon nötr bir geleceğin şekillendiğini görüyoruz. Akenerji olarak, portföyümüze ekleyebileceğimiz yenilenebilir enerji yatırımları için fırsatları takip ediyor, gerekli çalışma ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde Ayyıldız Rüzgâr Santrali’nin kapasitesini 34,4 MW’e yükseltecek 6,2 MW ilave kapasite artışını hayata geçirme planımız dahilinde çalışmalara başladık.

Enerji Servislerimiz , 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeler ile elektrik enerjisinde ortalama %44, doğal gazda ortalama %55 verimlilik değerlerine ulaştı. “Yatırımsız Enerji Verimliliği” alanında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere ek olarak, işletmelere yap-işlet-devret modeli ile Güneş Enerjisi Santrali kurulumu projesi olan Escosolar’ı sunmaya başladık. Sürdürülebilir bir gelecek için tüm iş süreçlerimizi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda çevresel, sosyal ve ekonomik yönden kalıcı refah sağlama amaçlı projeler üretiyoruz. Bu vizyonla, 2022 yılında Sürdürülebilirlik Politikamızı yayınladık. Entegre Raporlama Derneği ve Sürdürülebilirlik Akademisi üyeliklerimizin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi “UN Global Compact” üyesi olduk. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi puanımızı “B+”, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanımızı ise “B Management” seviyesine çıkardık.

Tüm dünyada yeni çalışma modelleri ve iletişim biçimlerinin şekillendiği bir dönemdeyiz. Çalışan bağlılığını sağlamanın, kesintisiz, çift taraflı iletişim gerektiren, belli strateji ve planlamalar doğrultusunda hayata geçirilen bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Kaliteli işgücümüzle sektörde örnek alınan ve herkesin üyesi olmayı tercih ettiği bir işveren markası olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz, en önemli bileşenimiz olan insan kaynağımıza yönelik faaliyetlerimizle, kurum kültürümüzü yerleştirmede önemli mesafe kat ettik.

Bu faaliyetlerimiz sonucu Stevie Awards kapsamında “Geleceğe Liderlik Et- Liderlik Gelişim Programımız” ile “Karma Öğrenmenin En İyi Kullanımı” kategorisinde “Bronz” ödülün sahibi olduk. Bunun yanı sıra “Great Place to Work” bağımsız anket kuruluşu tarafından gerçekleştirilen çalışan anketinde, ortalamanın üzerinde bir sonuç elde ederek, “Çalışmak İçin Harika İş Yeri” sertifikasını almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Merkez kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 55 olan bir enerji şirketi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veriyoruz.

Şirketimizde her seviyede kadın istihdamını artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusundaki somut adımlarımıza yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Kadın çalışan oranımız sektöre örnek olacak seviyede. Bunu korumak ve iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla, “Kadın Enerjisi Kampüste” projesine olan bağlılığımızı ve kadınların iş yaşamında yükselmesini destekleyen sivil toplum kuruluşlarına olan desteğimizi sürdürüyoruz. Sektörümüzde de kadın çalışan oranının artmasını önemsiyoruz. “Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz” gayemize uygun olarak, 2022 yılında da gerek çeşitli STK işbirlikleri gerekse ürettiğimiz çeşitli projelerle genç yetenekler, çocuklar, dezavanatjlı bireyler ve kadınlar başta olmak üzere toplum için değer yaratmak için çalıştık. Türkiye enerji piyasasının “En Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen 12. Türkiye Enerji Zirvesi’nin ve ISTRADE’in ana destekçilerinden olduk.

2022 yılında küresel ve yerel ölçekte yaşanan her türlü gelişmeye karşın dayanıklılık gösterek, başarılı sonuçlara imza attık. 2023 yılında da bu başarılarımızı sürdürecek, tüm gücümüzle ve deneyimimizle, yaşamları aydınlatmak için enerji üretmeye devam edeceğiz. Bize duydukları güven için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygı ve Sevgilerimle,

Serhan GENÇER

Genel Müdür