Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 1.500.000.000-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 729.164.000,00-TL’dir. Çıkarılmış sermayemiz, her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 72.916.400.000-adet hisseyi içermektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca oyda ve yönetimde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 
Hissedar Sermayedeki Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 148.989.090,40 20,43
ČEZ, a.s. 272.425.942,74 37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. 123.436.852,35 16,93
Diğer 184.312.114,51 25,28
TOPLAM 729.164.000,00 100,00