Eğitim ve Gelişim Olanaklarımız

Kişisel ve profesyonel gelişimin yaşam boyu sürdürülmesi gerektiğine inanan Akenerji, çalışanlarına bu konuda destek olmaktadır. Şirketimizin her çalışanı, kişisel ve profesyonel anlamda kendisini sürekli geliştirebileceği ve fikirleriyle kuruma zenginlik katabileceği bir ortamda çalışmaktadır.

Yetkinlik değerlendirme, yetenek yönetimi, insan kaynakları planlama ve performans yönetim süreçleri sonucunda çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları tespit edilmektedir. Böylece her çalışanın kişisel ve profesyonel gelişimi icin fırsatlar sunulmaktadır. Bunun yanı sıra şirket çalışanları, sektörle ilgili eğitim, sempozyum, panel, konferans, seminer, sergi, fuar ve toplantılara katılmaları için teşvik edilmektedir. Eğitime verilen önem sayesinde Akenerji, inisiyatif alabilen, düşüncelerini açık ve net biçimde ifade edebilen, yaratıcılığıyla kuruma değer katan bireyleri çatısı altında barındırmaktadır.