Temsil ve İlzam Kararı ve Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı sureti aşağıda bilgilerinize sunulur.