Akenerji

1989 yılında, Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketi olan Akenerji, enerji sektöründeki 34 yıllık deneyimi ile Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biridir. Akenerji, 2005 yılından itibaren faaliyetlerine serbest elektrik üretim şirketi olarak devam etmektedir. 

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Akkök Holding ile Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden CEZ Grubu’nun eşit katılımlı stratejik ortaklığındaki şirket, 1224 MW’a ulaşan kurulu gücü ile Türkiye enerji ihtiyacının yaklaşık %2.5’ini karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Akkök-CEZ stratejik ortaklığının en büyük projesi olan ve Hatay’da yer alan 904 MW kurulu güce sahip Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 2014 yılında devreye alınmıştır.

Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına 2005 yılından itibaren ağırlık vermeye başlamıştır. 2009 yılında ilk yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımı olan Ayyıldız Rüzgar Santrali’ni devreye alan Akenerji, kademeli olarak devreye aldığı 7 hidroelektrik santrali ile, 2023 yıl sonu itibarıyla ulaştığı 320 MW yenilenebilir kapasite ile toplam kurulu gücün %26’sını yenilenebilir kaynaklardan karşılar hale gelmiştir. 

Mevcut yatırımlarının yanı sıra, Erzincan ilinde kurulması planlanan ve yılda ortalama 560 GWh elektrik üretmesi beklenen 198 MW kurulu güce sahip Kemah Hidroelektrik Santrali projesinin fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Akenerji, mevcut santrallerinde devam ettirdiği faaliyetlerinin yanı sıra müşterilerine sunduğu işletme bakım ve kapasite kiralama faaliyetleri ile de katma değer yaratmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Akenerji, 2019 yılından beri, Sakarya’da kurulu 16.23 MW kurulu güce sahip bir biyokütle enerji santralinin yapım yönetimi ve işletme bakım hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 2021 yılı başında işletmeye geçen, Çorum’da bulunan 2.17 MW kurulu güce sahip bir piroliz santrali’nin de yapım yönetimi ve işletme bakım hizmetleri Akenerji tarafından yürütülmektedir. 

2015 yılı itibarıyla, enerji sektöründe yenilikçi bir adım niteliğinde başlatılan Akenerji Enerji Servisleri, müşterilerine sunduğu enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri ile müşterilerinin  enerji verimliliklerini arttırarak ve enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ile elektrik enerjisinde ortalama %44, doğal gazda ortalama %55 verimlilik değerlerine ulaşılmıştır. Yatırımsız enerji verimliliği alanında gerçekleştirilen bu projelere ek olarak, 2022 yılından itibaren, işletmelere yap-işlet-devret modeli ile güneş enerjisi santrali kurulumu projeleri de gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Akenerji, üretim faaliyetlerinin yanı sıra, toptan enerji ticareti faaliyetlerini, hem yurt içi, hem yurt dışı piyasalarda sürdürmektedir. 2011 yılında başladığı sınır ötesi ithalat, ihracat faaliyetlerini arttırarak sürdüren Akenerji, ticaretini yaptığı ürünlerde de çeşitliliği arttırarak, elektrik, karbon ve petrolden oluşan ürünlerin ticaretinde yüksek ticaret hacmine ulaşmıştır. 2021 yılında Avrupa’nın en büyük enerji borsası olan “European Energy Exchange”e katılan ilk Türk şirket olan Akenerji, bu platformda da aktif bir oyuncu olmaya devam etmektedir.