Seçme ve Yerleştirme Sistemimiz

İşe alım ve yerleştirme sırasında kurumsal kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketimizi ileriye taşıyacak adayların seçimini amaçlarız. İşe alım ve yerleştirme süreçlerimizde en nesnel kararların verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanarak doğru işe doğru çalışan seçme prensibi ile hareket ederiz.