Ticari Faaliyetler

Akenerji potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken, ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde kullanma hedefiyle geliştirmektedir. Sektördeki değişim ve gelişime liderlik eden Akenerji, bu doğrultuda kendi üretim kapasitesinin yanında diğer üreticilerin enerjilerini de ürünleştirerek perakende piyasasının ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Akenerji Türkiye’ye komşu ülkelerle sınır-ötesi elektrik ticarette aktif rol almakta,  ihracat ve ithalat faaliyetlerini devam ettirmektedir. Türkiye’nin sınırı bulunmayan Orta Avrupa ve Güney Avrupa Ülkeleri’nin  elektrik piyasalarında da elektrik ticaretini aktif şekilde gerçekleştirmektedir. 2019 da açılması beklenen Doğalgaz piyasasına hazırlıklarını sürdüren ve Doğalgaz Toptan Ticaret lisansı bulunan Akenerji, bu alanda da üretim maliyetlerini sabitleme ve kârlılığı artırma prensipleri içerisinde aktif rol alacaktır.  Akenerji bu alanlardaki tüm çalışmalarını, üretilen her birim enerjinin en verimli biçimde değerlendirilmesi prensibi ile sürdürmektedir.

 

Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. , elektrik satışındaki yükselen başarı grafiği ile bugün, üretim kapasitesinin üzerinde bir portföyü yönetmektedir. Enerji dengesizliğinden kaynaklı maliyet azaltılmasının Şirket karlılığı açısından öneminin bilincinde olan Akenerji, bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla, risk yönetimi çerçevesinde, serbest piyasa fiyatlarındaki değişimi dinamik olarak takip etmekte ve aksiyon almaktadır. Akenerji Varlık Yönetimi ve Özel Ürünler ekibi, kendi üretim portföyünün yanı sıra; paydaşlarının çeşitli kaynak tiplerinden oluşan üretim portföylerini de optimize ederek ticari yönetimlerini ve gerekli piyasa takibini yürütmektedir.