Duyurular

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan özel durum açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulur.