Yenilenebilir Enerji Hizmetleri

Enerji tüketimi, işletmelerin operasyonel ve üretim maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Enerji tüketim maliyetleri, işletmelerin satışlarını ve karlılığını doğrudan etkiler. Bu nedenle firmaların piyasadaki rekabet güçlerini ve kâr marjlarını korumalarında enerji maliyetlerini düşürebilmeleri ve yönetebilmeleri büyük önem teskil etmektedir. Bu doğrultuda firmaların, kendi enerji ihtiyaçlarını karsılayacak altyapıyı oluşturabilmeleri önemlidir. Kendi enerji üretim kapasitesini yenilenebilir kaynaklardan oluşturan işletmeler, bir yandan sürdürülebilirlik hedeflerine erişirken, bir yandan da rekabet güçlerini ve piyasadaki kârlılıklarını artırır.

 

Çözüm: Akenerji Enerji Servisleri

Sunduğumuz son teknoloji, yüksek verimli ve çevre dostu yenilenebilir varlık yönetimi çözümlerimiz ile firmalar kendi üretim altyapılarını oluşturarak hem enerji maliyetlerini optimize eder hem de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada en büyük engellerden biri olan elektrik tüketimi kaynaklı karbon ayak izlerini silebilirler. 

Akenerji Enerji Servisleri, isletmelerin faaliyetleri için gerekli enerjiyi üretebilecekleri rüzgar santrali ve güneş paneli gibi yatırımları ile ilgili proje, finansman ve işletme konularında hizmet verir. Doğru yatırımları hayata geçirmeleri ve yönetebilmeleri için gerekli girdiyi saglar. 25 yılı aşan uzmanlığı ile Akenerji, işletmelerin enerji ihtiyaçlarını detaylı bir sekilde analiz eder ve özel rüzgar ve/veya güneş projeleri gelistirir. Firmalar bu şekilde enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir ve/veya üretmiş oldukları enerjiyi sebekeye aktarıp kazanç elde edebilirler.

 

Müşterilerimize Sağlanan Faydalar:

  • Müşterilerimiz operasyonel süreçleri nedeniyle olusan ve atmosferde sera gazı etkisi yaratan karbondioksitin bir bölümünü veya tamamını ortadan kaldırabilirler.
  • Müşterilerimiz elektrik maliyetlerini düşürürler.
  • Müşterilerimiz ihtiyaç fazlası elektrik üretimlerini şebekeye vererek ek gelir elde edebilirler.  
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan müşterilerimiz, sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ulaşabilecekleri gibi ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen politikalarına katkıda bulunurlar. 
  • Serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının dalgalanma riskini ortadan kaldırabilirler.