Uzaktan Okuma Sistemi

Enerji tüketimi, işletmelerin operasyonel ve üretim maliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Enerji tüketim maliyetleri, işletmelerin satışlarını ve karlılığını doğrudan etkiler. Bu nedenle firmaların piyasadaki rekabet güçlerini ve kar marjlarını korumalarında enerji maliyetlerini düşürebilmeleri ve yönetebilmeleri büyük önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda firmaların, tüketimleri ile ilgili tüm bilgileri ölçüp, gerektiği taktirde müdahale edebilmeleri önemlidir. Tüketim verilerine hakim olan işletmeler, maliyetlerinde önemli bir paya sahip olan enerjiyi bu şekilde daha etkin yönetebilirler.

 

Çözüm: Akenerji Enerji Servisleri 

Uzaktan Okuma Sistemi hizmetimiz ile firmalar enerji tüketimlerine dair tüm bilgilere detaylı ve gerçek zamanlı olarak erişebilirler. Firmalar ihtiyaç fazlası tüketimlerini analiz edebilir ve gerekli müdahaleyi yaparak maliyetlerini düşürebilirler.

Akenerji ESCO, firmaların elektrik, doğal gaz, su vb. tüm tüketim kalemlerine dair izleme, analiz ve raporlama altyapılarını oluşturur. Tüketimin tamamına dair detaylı verilere sahip olan işletmeler, bu şekildemaliyetlerini düşürmenin yanı sıra yatırım yapılması gereken alanlarıdaha keskin bir şekilde belirleyip doğru yatırımları gerçekleştirebilirler.

Uzaktan Okuma Sistemi’nin entegrasyonu konusunda, her adımda sahip olduğu uzmanlık ile işletmelerin yanında olan Akenerji ESCO, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda sistem optimizasyonu için gerekli müdahaleyi de eksiksiz bir şekilde gerçekleştirir.

 

Müşterilerimize Sağlanan Faydalar!

• İşletmeler enerji tüketimlerini yakından detaylı bir şekilde takip edebilirler.

• Firmalar tüketim raporlarını alarak gerekli iyileştirmeleri yapabilme olanağına sahip olurlar.

• Firmalar enerji maliyetlerini düşürürler.

• Gerçek zamanlı veri ile anında müdahele imkanına sahip olurlar.

• Geçmiş tüketimlerini analiz edebilen firmalar, gelecek tüketimlerine yönelik öngörüde bulunabilirler.