Sustainability Reports


Akenerji Sustainability Report 2020

Akenerji Sustainability Report 2019

Akenerji Sustainability Report 2018

Akenerji Sustainability Report 2017

Akenerji Sustainability Report 2016

Akenerji Sustainability Report 2015

Akenerji Sustainability Report 2014

Akenerji Sustainability Report 2013

Akenerji Sustainability Report 2012