Vizyon ve Misyon

Vizyon

Türkiye enerji sektöründeki öncü konumunu korumak ve sektörü yönlendiren en büyük entegre şirketlerden biri olmak

Misyon

Enerji sektörü değer zincirinin her aşamasında kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet göstererek,Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlamak.